Termeni si conditii generale contractuale - TCGC


Citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile generale contractuale înainte de a confirma contul şi de a utiliza Rezervateren.ro. Continuarea înregistrării dvs. pe Rezervateren.ro ca şi Club Sportiv reprezintă acceptul dvs. a acestora. Termenii si condiţiile contractuale reprezintă înţelegerea legală între dumneavoastră, numit mai departe "Club Sportiv" şi societatea VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, sector 2, Şos. Vergului, Nr. 33, bloc K5, sc.A, etaj 7, ap.30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti cu J40/8179/03.07.2015, având CUI 34737687, numit mai departe VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL sau Rezervateren.ro, pentru utilizarea platformei web Rezervateren.ro, definită în cele de urmează.

Accesând conţinutul Rezervateren.ro si înregistrându-vă ca şi Club Sportiv pentru a afişa descrieri ale terenurilor dvs. cu scopul de a fi rezervate şi în cele din urmă închiriate, demonstraţi înţelegerea şi acceptarea în totalitate a condiţiilor acestui acord şi certificaţi faptul că prevederile prezentului contract prevalează asupra tuturor şi oricăror înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, precum şi oricăror altor comunicări anterioare privind obiectul contractului.

Art.1. Definiţii.

1.1. "Vertigo Online Solutions SRL", "Grupul Vertigo Online Solutions SRL", "Afiliaţi", "Afiliate" înseamnă societatea VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, cu sediul în România, Bucureşti, sector 2, Şos. Vergului, Nr. 33, bloc K5, sc.A, etaj 7, ap.30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti cu J40/8179/03.07.2015, având CUI 34737687 sau orice persoană juridică sau fizică care este acţionar sau asociat în aceasta, orice persoană juridică sau fizică în care este acţionar sau asociat VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL şi/sau persoane care preiau în mod legal drepturi şi obligaţii generate de acest contract, parţial sau total, în orice moment prin: absorbţie, fuziune, divizare, transfer de acţiuni sau părţi sociale, succesiune, transfer de fond de comerţ, lichidare patrimoniu, cesiune sau atribuire de drepturi şi obligaţii generate de acest contract.

1.2. " Rezervateren.ro" înseamnă, în funcţie de context, fie Vertigo Online Solutions SRL, fie site-ul web http://wwww.rezervateren.ro şi toate aplicaţiile, platformele şi orice alte sisteme similare online care aparţin grupului Vertigo Online Solutions SRL, inclusiv pagini web, domenii parcate, aplicaţii, alte programe de calculator, baze de date, materiale media asociate, documentaţie electronică sau alte sisteme online, prin care este oferit Serviciul.

1.3. "Club sportiv" înseamnă persoana fizică sau juridică, parte în acest Contract, care are în folosinţă şi are dreptul de a închiria sau subînchiria, după caz: terenurile de sport pe care le afişează pe Rezervateren.ro, independent de definiţia dată de legislaţia în vigoare.

1.4. "Client" înseamnă un vizitator al Rezervateren.ro sau un client al Clubului Sportiv, care a rezervat sau doreşte să rezerve un teren de sport.

1.5. "Serviciul" sau "Obiectul contractului" înseamnă administrarea şi punerea la dispoziţie a Cluburilor sportive şi a Clienţilor a platformei online Rezervateren.ro (site web şi/sau aplicaţie mobilă) prin intermediul căreia orice Client poate afla Informaţii ale Clubului Sportiv şi poate rezerva terenurile de sport afişate de către acesta, pentru închirierea lor.

1.6. "Informaţii ale Clubului Sportiv" înseamnă informaţiile furnizate de către Clubul Sportiv acesta şi terenurile de sport ce urmează a fi rezervate în scopul închirierii, conform formatului pus la dispoziţie. Informaţiile vor include: numele Clubului Sportiv sau al bazei sportive-după caz, adresa/localizarea, descrierea terenurilor, disponibilitatea acestora, facilităţile şi serviciile oferite, detalii despre preţ (inclusiv toate taxele aplicabile, sumele impuse, suprataxe şi onorarii), politica Clubului Sportiv cu privire la modalitatea de plată, disponibilitate, modificare a rezervării, anulare şi neprezentare, alte politici şi restricţii, precum şi materiale media promoţionale strict referitoare la activitatea de închiriere a terenurilor de sport afişate (schiţe, fotografii, imagini, prezentări, materiale video).

1.7. "Online" înseamnă orice mijloace destinate publicului larg care folosesc o conexiune la internet, inclusiv aplicații mobile, aplicaţii pe televizor. Sunt excluse: e-mailurile, mesajele tip SMS și comunicațiile de mesagerie instantanee (de tip chaturi), nedestinate publicului larg.

1.8. "Customer Service" înseamnă departamentul de serviciu clienţi al Rezervateren.ro care poate fi contactat la adresa de e-mail contact@rezervateren.ro au la o alta, după cum este stipulat în acest Contract sau comunicată la o dată ulterioară.

1.9. "Direct Debit" înseamnă instrucţiunile date de către Clubul Sportiv băncii sale prin care Vertigo Online Solutions SRL este autorizat să colecteze sumele datorate conform planului tarifar ales, direct din contul bancar al Clubului Sportiv.

1.10. "Drept de Proprietate Intelectuală" înseamnă orice drept de autor sau drept patrimonial conex acestuia, brevet de inventie, drepturi pentru baze de date, marcă, logo, know-how (secret de comerţ), model de utilitate, desen sau, acolo unde este relevant, orice aplicare a oricărui asemenea drept, cunoştinţe, nume comercial, nume de domeniu (sub oricare extensie, de exemplu .ro, .eu, .com, .de etc) sau alte drepturi sau obligaţii similare, fie că sunt înregistrate sau nu sunt înregistrate, sau alt fel de drept de proprietate industrială sau intelectuală existând în orice teritoriu sau jurisdicţie din lume.

1.11. "Caz de Forţă Majoră" înseamnă oricare din următoarele evenimente care afectează în acelaşi timp mai mulţi Clienţi şi mai multe Cluburi Sportive: caz fortuit, erupţii vulcanice, dezastre (naturale), incendii, (acte de) război, ostilităţi sau orice altă stare de urgenţă locală sau naţională, invazii, conformarea la orice ordine sau cereri din partea oricăror autorităţi naţionale, provinciale, portuare sau a unei alte autorităţi publice, reguli sau intervenţii guvernamentale, acţiuni militare, război civil sau terorism, explozii (biologice, chimice sau nucleare), rebeliuni, revolte, insurecţii, dezordine civilă (sau ameninţarea materială sau substanţială, ori aprehensiunea justificată faţă de oricare din evenimentele în derulare), reducerea sau întreruperea mijloacelor de transport, închiderea aeroporturilor sau orice alt eveniment, circumstanţă sau urgenţă excepţională sau catastrofică, în urma căreia sosirea Clientului la Clubul Sportiv sau folosirea propriu-zisă a terenului rezervat devine imposibilă sau ilegală.

1.12. "Contractul" sau "Contract de rezervări" înseamnă relaţia contractuală existentă între Clubul Sportiv şi Vertigo Online Solutions SRL, fiecare dintre ele denumită Parte sau împreună Părţi.

1.13. "Rezervare online" înseamnă promisiunea bilaterală încheiată între un Club Sportiv şi un Client prin intermediul site-ului rezervateren.ro, de a închiria un teren de sport deţinut de Clubul Sportiv, la o dată pe care acesta o afişează pe platformă ca fiind disponibilă, în condiţiile şi la preţul ce sunt afişate pe platformă de către acesta, la un anumit moment.

1.14. "Planul tarifar" sau "Abonamentul" înseamnă suma platita de Clubul Sportiv pentru serviciile prestate de catre Vertigo Online Solutions SRL pe site-ul RezervaTeren.ro. Suma este platita pentru fiecare Perioada de Facturare si va fi modificata in functie de Planul tarifar sau Abonamentul ales de Clubul Sportiv.

1.15. "Perioada de facturare" înseamnă perioada de timp pentru care Clubul Sportiv va plati Planul tarifar sau Abonamentul pe toata durata Contractului. Perioada de facturare este selectata de catre Clubul Sportiv in contul sau de administrator si poate fi 1,3,6 sau 12 luni calendaristice. Ea incepe de la data emiterii instiintarii de plata.

1.16. Preţul rezervării înseamnă preţul definit la art. 3.3.

Art.2. Informaţii ale Clubului Sportiv.

2.1. Clubul Sportiv va furniza către Rezervateren.ro informaţii actualizate, adevărate şi cât mai complete privind terenurile ce urmează a fi închiriate, conform formatului pus la dispoziţie. Informaţiile vor include: numele Clubului Sportiv sau al bazei sportive după caz, adresa/localizarea, descrierea terenurilor de sport, disponibilitatea acestora, facilităţile şi serviciile oferite, condiţiile în care se închiriază terenurile, orarul de funcţionare, detalii despre preţ (inclusiv toate taxele aplicabile, sumele impuse, suprataxe şi onorarii) şi politica Clubului Sportiv cu privire la modalitatea de plată, disponibilitate, modificare a rezervării, anulare şi neprezentare, alte politici şi restricţii. Sub rezerva aprobării prealabile de către Rezervateren.ro, Clubul Sportiv va putea incărca materiale media promoţionale strict referitoare la activitatea de închiriere a terenurilor de sport afişate (schiţe, fotografii, imagini, prezentări, materiale video).

2.2. Clubul Sportiv garantează că va furniza către Rezervateren.ro informaţiile pe proprie răspundere, că acestea vor fi conforme cu realitatea, neînşelatoare, că vor fi actualizate şi că acesta deţine exclusivitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conţinutului încărcat. Clubul Sportiv va răspunde faţă de terţi, exclusiv şi integral, pentru încărcarea unui conţinut care încalcă drepturile altor persoane (inclusiv dreptul de imagine al unei persoane fizice). Rezervateren.ro, la sesizarea sau la solicitarea terţilor prejudiciaţi, va putea şterge, fără notificare prealabilă, informaţiile care nu respectă dreptul la imagine sau drepturi de proprietate intelectuală al altei persoane.

2.3. Informatiile furnizate nu trebuie să conţină nici un număr de telefon sau fax, adrese de e-mail, usere de aplicaţii de mesagerie sau chaturi sau de website-uri de social media (inclusiv Google+, Twitter şi Facebook), cu referire directă la Clubul Sportiv sau la website-urile sale, aplicații, platforme, instrumente și/sau alte sisteme ale unor terţe părţi. Rezervateren.ro îşi rezervă dreptul de a edita sau de a exclude orice informaţie dacă ştie că este incorectă sau incompletă sau dacă nu respectă Termenii şi condiţiile generale contractuale .

2.4. Clubul Sportiv va actualiza Informaţiile Clubului Sportiv zilnic (sau mai frecvent, ori de câte ori va fi nevoie), în special cele cu privire la disponibilitatea terenurilor, care trebuie sa reflecte realitatea programărilor efectuate în orice moment. Clubul Sportiv îşi asumă întreaga răspundere în cazul în care se efectuează rezervări suprapuse ca urmare a neactualizării în timp real a disponibilităţii terenurilor din culpa acestuia. Clubul Sportiv va modifica disponibilitatea terenurilor direct din contul de utilizator sau în caz de imposibilitate, prin telefon sau e-mail, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 3. Preţurile pentru rezervarea terenurilor şi Condiţii minime.

3.1. Clubul Sportiv va publica pe Rezervateren.ro preţuri şi condiții de închiriere a terenurilor sale, egale sau mai bune, bonusuri şi facilităţi identice sau mai bune, precum şi restricţii sau politici identice sau mai bune (cum ar fi modificarea rezervării şi politicii de anulare) decât cele ale terenurilor echivalente aparţinând Clubului Sportiv şi publicate în mediul Online. Un Client care face rezervarea direct pe website-ul, aplicația sau pagina de social media a Clubului Sportiv nu va putea obţine un preţ mai bun. Clubul Sportiv va actualiza Informaţiile pe Rezervateren.ro, astfel încât acestea să reflecte în orice moment orice reduceri, vouchere sau promoţii disponibile pentru terenuri echivalente, afişate pe alte platforme online.

3.2. Preţul şi condițiile pentru terenurile de sport disponibile pentru a fi rezervate pe Rezervateren.ro vor fi rezonabile pentru toate părţile implicate. Rezervateren.ro nu are dreptul în nici un moment să modifice preţurile afişate de către Clubul Sportiv.

3.3. Preţul rezervării este preţul publicat pentru închirierea terenului şi va fi preţul final pe care Clienţii îl vor plăti Clubului Sportiv pentru terenul ce se doreşte a fi închiriat şi va cuprinde TVA şi orice alte taxe, suprataxe şi onorarii aplicabile, daca acestea există. Clubul Sportiv nu va solicita Clientului plata vreunei taxe pentru tranzacţie/administraţie sau pentru folosirea oricărei metode de plată (ex. taxă pentru plata cu card de credit), dacă o asemenea taxă nu a fost prevazută. în eventualitatea în care, ca urmare a modificării sau intrării în vigoare a legislaţiei aplicabile Clubului Sportiv, acesta va ajusta preţurile cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile de la data intrării în vigoare sau modificării legislaţiei.

3.4. Clubul Sportiv are dreptul de a încasa tarife şi onorarii pentru serviciile suplimentare solicitate de Client şi care nu au fost incluse în solicitarea de rezervare. De asemenea, Clubul Sportiv îşi rezervă dreptul de a încasa de la Clienţi tarife şi onorarii diferite faţă de cele afişate pe Rezervateren.ro pentru terenurile şi serviciile oferite suplimentar faţă de rezervarea făcută, conform politicii acestuia.

3.5. Plata pentru închirierea terenurilor va fi făcută exclusiv de către Client către Clubul Sportiv, la sosirea Clientului la teren, înainte sau după închirierea terenului, conform specificaţiilor fiecărei Clubului Sportiv. Rezervateren.ro nu va încasa de la Clienţi preţul pentru închirierea terenurilor şi nici garanţii pentru îndeplinirea obligaţiilor acestora. Raportul juridic de închiriere va fi unul exclusiv între Client şi Clubul Sportiv.

3.6. în cazul unei reclamaţii întemeiate a unui Client privind încălcarea politicii preţurilor practicate (cel mai bun pret oferit în mediul online), Rezervateren.ro va notifica prompt Clubul Sportiv şi va oferi acestuia detaliile relevante ale cererii. în cazul în care Clubul Sportiv a afişat pe Rezervateren.ro preţuri şi condiţii mai mari decât în alte medii online, pentru terenuri şi servicii echivalente, Clubul Sportiv va ajusta imediat tariful făcut disponibil pe Rezervateren.ro, astfel încât preţul mai mic să fie disponibil pentru rezervările următoare. De asemenea, Clubul Sportiv va ajusta imediat în administraţia sa tariful pentru rezervarea făcută de către Clientul relevant: la primirea Clientului, Clubul Sportiv îi va oferi acestuia terenul la tariful mai mic.

Art.4. Plata serviciilor. Factura.

4.1. Accesul la platforma Rezervateren.ro se face în mod gratuit până cand Vertigo Online Solutions SRL stabileste alte conditii de acces, care pot fi contra cost, pe care le va comunica Clubului cu cel putin 5 zile inainte de inceperea Perioadei de facturare. Vertigo Online Solutions SRL poate stabili şi alte perioade promoţionale sau de testare (perioade demo). Dupa expirarea perioadei de gratuitate, Clubul Sportiv poate opta pentru alegerea unui Plan tarifar / Abonament, din contul sau de administrator. In cazul in care niciun Plan tarifar sau Abonament nu a fost selectat dupa perioada de gratuitate, Clubului i se va dezactiva functia de rezervare online pentru terenurile sale, ramanand doar cu informatii de contact pe rezervateren.ro, nemaiputand primi rezervari.

4.2. După expirarea perioadelor promotionale sau demo, pentru Serviciul oferit de Vertigo Online Solutions SRL, Clubul Sportiv va plăti acestuia un tarif pentru Planul Tarfiar /Abonamentul selectat. Preţul trebuie să prevadă şi TVA-ul, respectiv dacă acesta există şi se aplică suplimentar sau este inclus în preţ, precum si orice alte taxe, impozite, comisioane si redevenţe aplicabile Clubului Sportiv. în cazul intrării în vigoare sau modificării legislaţiei aplicabile cu privire la TVA sau alte taxe impuse, Vertigo Online Solutions SRL va actualiza preţul şi va informa de îndată Clubul Sportiv, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare sau modificarea legislaţiei aplicabile.

4.2. Plata Serviciului se face în avans, conform planului tarifar ales, între datele de 20 şi 30 ale lunii anterioare celei în care se oferă Serviciul (în fiecare lună / la fiecare trei luni / la fiecare şase luni / în fiecare an). Clubul SportivClubul Sportiv va plăti abonamentul Clubul Sportiv prin transfer bancar ( în contul RO31BTRLRONCRT0310667401 deschis la Banca Transilvania). Facturile fiscale vor fi trimise Clubului Sportiv prin fax sau e-mail sau vor fi făcute disponibile în contul de utilizator al Clubului Sportiv pe Rezervateren.ro pentru a fi descărcate.

4.3. Clubul Sportiv este de drept pus în întârziere la data expirării termenului de plată a abonamentului conform planului tarifar ales. în cazul neplăţii abonamentului în termenul contractual, Rezervateren.ro va avea dreptul fie să suspende posibilitatea efectuării de rezervări la Clubul Sportiv respectiv, fie să nu mai afişeze Informaţiile Clubului Sportiv, fără notificare prealabilă, până la achitarea obligaţiilor de plată la zi. Continuarea oferirii serviciilor contractate, fără limitare, către Clubului Sportiv pe Rezervateren.ro,dă dreptul Rezervateren.ro de a solicita penalităţi de 1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea totală a abonamentului (fără nicio reducere aplicabilă) pentru luna în cursul căreia s-a efectuat afişarea. în cazul unei întârzieri la plată mai mare de 30 zile, Rezervateren.ro va putea opta intre încetarea contractului sau continuarea contractului cu penalităţi. Cererea de executare silită a sumelor restante nu reprezintă o încetare a contractului, iar încetarea contractului nu afectează dreptul Rezervateren.ro de a recupera prin orice metodă legală sumele restante.

Art.5. Declaraţii si garanţii.

5.1 Fiecare Parte reprezintă şi garantează celeilalte Părţi că pentru termenii acestui Contract:

(i) persoana fizică titulară sau reprezentantul persoanei juridice pe care o angajează are capacitate deplină de exerciţiu sau acesta este reprezentantul legal al persoanei fără capacitate deplină de exerciţiu, după caz;

(ii) are dreptul legal de a angaja persoana în numele căreia încheie contractul şi de a îndeplini obligaţiile acestui Contract; are toată puterea corporativă cerută pentru a autoriza executarea şi îndeplinirea acestui Contract, după caz;

(iii) acest Contract constituie obligaţii legale valide şi obligatorii ale Părţii în conformitate cu termenii acestuia şi cu actele de funcţionare ale sale;

(iv) fiecare Parte va respecta toate legile, codurile, ordonanţele şi regulile guvernamentale aplicabile ale ţării, statului ori municipiului sub a cărui lege se subordonează Partea, în concordanţă cu produsele (care trebuie să fie) oferite şi/sau serviciile (care trebuie să fie) furnizate de o Parte;

v) fiecare Parte va respecta confidenţialitatea şi securitatea datelor personale ale Clienţilor, în conformitate cu art. 10.11. şi 10.12.

5.2. Clubul Sportiv declară și garantează pe proprie raspundere că este înregistrat în mod corespunzător la autoritățile competente şi că desfaşoară activitatea de închiriere a terenurilor in baza tuturor autorizaţiilor, acordurilor, aprobărilor şi permiselor legale, îndeplinind toate condiţiile din legislaţia în vigoare pentru a închiria aceste terenuri (inclusiv de natură fiscală). în cazul în care Clubul Sportiv nu (mai) îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare, are obligaţia să înştiinţeze Rezervateren.ro. Rezervateren.ro nu este obligat să facă controale sau constatări proprii, însă îşi rezervă dreptul de a verifica cel puţin calitatea de locator a Clubului Sportiv şi de a termina orice contract în derulare pentru neîndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare sau de închiriere.

5.3. Clubul Sportiv declară și garantează că va oferi preţuri şi condiţii de închiriere ale terenurilor de sport proprii, afişate pe Rezervateren.ro, cel puţin egale sau mai bune decât cele afişate Online pentru închirieri echivalente ale terenurilor Clubului Sportiv.

5.4. Clubul Sportiv garantează că va menţine disponibilitatea terenurilor actualizată, pentru a evita rezervări suprapuse. în cazul în care vor exista rezervări suprapuse, Clubul Sportiv va contacta Clienţii respectivi şi soluţiona comenzile acestora, oferindu-le soluţii alternative, fără a implica sau a ţine responsabilă societatea Vertigo Online Solutions S.R.L.

5.5.Vertigo Online Solutions S.R.L. nu garantează că funcţionarea Rezervateren.ro va fi neîntreruptă sau fără erori. Rezervateren.ro se angajează să remedieze orice defecţiune tehnică în cel mai scurt timp posibil. Nefuncţionarea site-ului http://www.rezervateren.ro pentru o perioadă de 20 zile sau mai mult dintr-o lună calendaristică prelungeşte abonamentul Clubului Sportiv cu o lună de la data expirării planului tarifar ales.

5.6. în cazul în care Rezervateren.ro nu poate fi accesat sau informaţiile nu pot fi publicate din orice motiv de către Clubul Sportiv, acesta va contacta de îndată, telefonic sau prin e-mail Customer Service pentru a transmite, a actualiza sau a afla datele cu privire la terenuri şi la rezervări. Până la soluţionarea defecţiunilor tehnice, Rezerveteren.ro va menţine legătura cu Cluburile Sportive telefonic sau prin e-mail.

5.7. Utilizarea Rezervateren.ro de către Clubul Sportiv se face în condițiile tehnice și cu designul oferite de Vertigo Online Solutions S.R.L., acestea putând fi modificate oricând, fie din proprie inițiativă, fie la propunea Clubului Sportiv. Vertigo Online Solutions S.R.L. nu garantează că Rezervateren.ro va îndeplini cerinţele dumneavoastră tehnice sau de design.

Art.6. Rezervare, indisponibilitate, anulare, reclamaţii.

6.1. Clubul Sportiv va primi în timp real o informare pe adresa de e-mail privind rezervarea sau modificarea rezervării făcute de către fiecare Client prin intermediul Rezervateren.ro, si poate contine informatii precum: data pentru care se solicită rezervarea, numărul de ore, tipul terenurilor, preţul terenurilor, numele Clientului şi orice cereri specifice făcute de acesta. Rezervateren.ro nu este responsabil pentru corectitudinea şi deplinătatea informaţiilor furnizate de Client şi nu este responsabil nici de îndeplinirea obligaţiilor Clientului de a onora rezervarea sau de achitare a tarifului pentru rezervările făcute.

6.2. Clubul Sportiv recunoaşte şi este de acord că prin efectuarea unei rezervări prin Rezervateren.ro este creat un contract direct (şi prin urmare o relaţie juridică) numai între Clubul Sportiv şi Client.

6.3. Clubul Sportiv nu va avea dreptul să refuze ca parte contractantă un Client ce a făcut o rezervare şi să trateze rezervarea făcută în concordanţă cu Informaţiile Clubului Sportiv (inclusiv preţul) afişate pe Rezervateren.ro în momentul în care rezervarea a fost făcută şi cu informaţiile conţinute în confirmarea rezervării, incluzând toate cerinţele suplimentare exprimate de către Client, dacă acestea sunt aplicabile Clubului Sportiv (ca de exemplu: nocturnă, încălzire la treapta a II-a, balon, scaun de arbitru, mai multe terenuri care să fie unul lângă altul etc).

6.4. Clubul Sportiv va pune la dispoziţie Clienţilor terenurile rezervate, iar în cazul în care există o suprapunere de rezervări care nu se datorează Rezervateren.ro, Clubul Sportiv va informa cu promptitudine Rezervateren.ro prin Customer Service. Clubul Sportiv va depune cele mai mari eforturi pentru a furniza Clienţilor terenuri şi servicii alternative, suportând orice costuri adiţionale. în cazul în care, la sosirea Clienţilor nici un teren nu este disponibil, Clubul Sportiv:

(a) va încerca să găsească modalităţi de compensare faţă de Clienţi, (vouchere, reduceri de preţ, timp suplimentar, beneficii sau facilităţi adiţionale la următoarea închiriere), în funcţie de propria politică; sau

(b) va rambursa şi/sau va compensa Clientul pentru toate costurile şi cheltuielile rezonabile (de ex. diferenţa dintre preţul la care a fost rezervat terenul şi costul de închiriere la o altă unitate, cheltuieli de transport) făcute, suferite, plătite sau suportate de Client.

6.5. Clubul Sportiv nu are voie să anuleze nici o rezervare efectuată online, cu excepţia Cazurilor de Forţă Majoră, definite la Art.1, precum şi în condiţiile în care există solicitări exprese din partea Clienţilor sau există rezervări suprapuse iar Clienţii au fost de acord cu anularea

6.6. Anulările sau modificările la rezervările făcute de către Clienţi vor fi actualizate în timp real de către Rezervateren.ro în cadrul acestuia. Clubul Sportiv va verifica pe Rezervateren.ro, cu regularitate (dar cel puţin zilnic), rezervările făcute şi actualizările acestora, după caz.

6.7. Reclamaţiile şi pretenţiile Clienţilor cu privire la (terenurile, produsele sau serviciile oferite de) Clubul Sportiv sau cererile speciale făcute de către Clienţi trebuie rezolvate de către Clubul Sportiv, fără mediere sau intervenţie din partea Rezervateren.ro. Rezervateren.ro nu este responsabil pentru şi nu recunoaşte nici o răspundere cu privire la astfel de revendicări din partea Clienţilor. La discreţia sa şi numai a sa, Rezervateren.ro poate a) oferi unui Client servicii (de ajutor) pentru clienţi, b) funcţiona ca intermediar între Clubul Sportiv şi Client sau c) asista un Client în orice alt mod în comunicarea sa cu Clubul Sportiv.

Art.7. Caz de Forță Majoră.

7.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre Părţi, dintr-o cauză de Forţă Majoră, exclude răspunderea sa contractuală, sub condiţia a) existenţei unei legături dintre aceasta şi neîndeplinirea obligaţiilor asumate şi b) notificării Cazului de Forţă Majoră celeilalte părţi contractante în cel mult 5 zile de la încetarea sa.

7.2. în Caz de Forţă Majoră, din cauza căreia terenul nu mai poate fi închiriat Clientului, Clubul Sportiv nu va taxa Clientul pentru acea parte a rezervării care nu a fost consumată din cauza Cazului de Forţă Majoră. Clientul nu va putea solicita punerea la dispoziţie a unui teren similar celui rezervat sau orice alte măsuri reparatorii/compensatorii, beneficii sau facilităţi pentru acea parte a rezervării care nu a fost consumată, din cauza Cazului de Forţă Majoră.

7.3. Pentru ca Rezervateren.ro să înregistreze orice anulare din partea Clubului Sportiv sau amendament la rezervare strict în Cazul unei Forţe Majore, Clubul Sportiv va informa Rezervateren.ro de îndată, dar nu mai târziu de 2 zile de la data pentru care s-a făcut rezervarea.

7.4. în cazul unei îndoieli rezonabile şi justicate, Părţile pot solicita dovezi rezonabile cu privire la existenţa Cazului de Forţă Majoră, data încetării sale şi la legătura dintre acesta şi neîndeplinirea obligaţiilor asumate.

Art.8. Evaluări, scor, comentarii.

8.1. Clienţii care au închiriat de la un Club Sportiv vor putea, din proprie iniţiativă sau la cererea Rezervateren.ro, să comenteze asupra serviciului oferit de Clubul Sportiv şi să acorde un scor cu privire la diferite aspecte ale închirierii.

8.2. Rezervateren.ro îşi rezervă dreptul de a publica în orice modalitate (inclusiv în materiale promoţionale, prezentări, materiale foto sau video) aceste comentarii şi scoruri. Clubul Sportiv recunoaşte faptul că Rezervateren.ro este un distribuitor (fără nici o obligaţie de a verifica) şi nu un editor al acestor comentarii.

8.3. Rezervateren.ro se angajează să depună toate eforturile pentru a monitoriza şi revizui comentariile Clienţilor cu privire la obscenităţi sau la menţionarea numelui unei persoane. Rezervateren.ro îşi rezervă dreptul de a refuza, a edita sau elimina comentarii nefavorabile în cazul în care aceste comentarii includ obscenităţi sau menţionează numele unei persoane.

8.4. Rezervateren.ro nu va participa la nici o discuţie, negociere sau corespondenţă cu Clubul Sportiv cu privire la comentariile Clienţilor (conţinutul comentariilor, consecinţele publicării sau distribuirii lor).

8.5. Rezervateren.ro nu va avea şi nu va accepta în nici un caz nici un fel de responsabilitate cu privire la conţinutul şi consecinţele (publicării şi distribuirii) oricăror comentarii, evaluări sau scoruri.

8.6. Comentariile clienţilor sunt pentru uzul exclusiv al Rezervateren.ro (inclusiv aplicaţii ale acestuia, alte platforme online conexe deţinute de Vertigo Online Solutions SRL sau in parteneriat, putând fi folosite inclusiv pentru publicitate şţi promovare de către Vertigo Online Solutions SRL).

Art. 9. Confidenţialitate.

9.1. Părţile înţeleg şi sunt de acord cu faptul că în executarea acestui Contract, fiecare Parte poate avea acces sau poate fi expusă, direct sau indirect, la informaţii confidenţiale cu privire la o altă Parte ("Informaţii Confidenţiale"). Informaţiile Confidenţiale includ date despre Clienţi, date despre Clubul Sportiv, date despre Rezervateren.ro, informaţii de afaceri, financiare, tehnice, operaţionale, orice informatii din contractele în temeiul cărora îşi desfaşoară activitatea Clubul Sportiv sau Rezervateren.ro, parteneri de afaceri, strategii de marketing şi alte astfel de informaţii care nu sunt publice, chiar şi fără a fi marcate ca şi confidenţiale sau secrete.

9.2. Fiecare Parte este de acord cu faptul că: (a) Informaţiile Confidenţiale vor rămâne proprietatea exclusivă a părţii divulgatoare iar partea receptoare nu va folosi nici o Informaţie Confidenţială pentru nici un scop cu excepţia celui menţionat de acest Contract; (b) va menţine şi folosi metode prudente pentru a se asigura că angajaţii, reprezentanţii, părţile sale contractuale şi agenţii săi vor menţine confidenţialitatea şi discreţia Informaţiilor Confidenţiale.

9.3. Cu toate cele menţionate mai sus, (a) Informaţiile Confidenţiale nu vor include nici o informaţie (i) care este sau devine parte a domeniului public prin nici un act de omisiune a părţii receptoare, (ii) care a fost deținută de partea receptoare înainte de data acestui Contract, (iii) îi este divulgată părţii receptoare de către o parte terţă care nu are nici o obligaţie la confidenţialitate cu privire la aceasta, sau (iv) a cărei divulgare este solicitată prin lege, ordin judecătoresc, citaţie sau autoritate guvernamentală și (b) nimic în acest Contract nu va împiedica, limita sau restricționa o Parte în divulgarea acestui Contract sau a informaţiilor furnizate de părţi (incluzând orice date de natură tehnică, operațională, de performanță și financiară (dar excluzând orice date despre Clienți) pentru ca acest contract să se poată derula în condiţiile stipulate.

Art.10. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în cazul în care deţinătorii terenurilor sunt persoane fizice.

10.1. VERTIGO ONLINE SOLUTIONS S.R.L. este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001.

10.2.VERTIGO ONLINE SOLUTIONS S.R.L. prelucrează urmatoarele tipuri de date: numele, prenumele, data nasterii, username, e-mail, parola (în format criptat), tara si localitatea unde domiciliati, istoricul rezervarilor, istoricul comentariilor si a mesajelor de tip forum, mesagerie, comunicari prin e-mail.

10.3. VERTIGO ONLINE SOLUTIONS S.R.L nu prelucrează următoarele tipuri de date:

a) Date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum și a datelor privind starea de sănătate şi viața sexuală;

b) date genetice şi biometrice;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de 3 siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate persoanei vizate, efectuate de către entităţi de drept privat;

d) date cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea și/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

e) date cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice, de către entităţi de drept privat;

10.4. Datele dvs personale, furnizate pe site-ul http://www.rezervateren.ro sunt folosite exclusiv in urmatoarele scopuri:

i) efectuarea de rezervari online a terenurilor de sport în condiţiile prevăzute în Termenii şi condiţiile contractuale;

ii) marketing direct, prin serviciul de abonare la newsletter (datele dvs. vor putea fi folosite in scop publicitar, pentru a va trimite oferte, avand posibilitatea de va dezabona oricand de la newsletter, din contul de utilizator).

iii) sondaje si studii de piata, caz in care datele dvs. vor fi transformate in date anonime.

10.5. Cei ce vor avea acces la datele dvs. sunt: a) dumneavoastra (persoana vizata) b) imputernicitul operatorului VERTIGO ONLINE SOLUTIONS S.R.L.

10.6. Datele pe care doriţi să le afişaţi pe site (Informaţiile Clubului Sportiv definite la art. 1.6. si art 2) pentru închirierea terenrilor de sport vor putea fi vizualizate de către orice Client (vizitator sau utilizator) al site-ului www.rezervateren.ro10.7. Aveti dreptul de a va opune colectarii acestor date, cu consecinta imposibilităţii aducerii la îndeplinire a obiectului contractului.Clubului Sportiv

10.8. Datele dvs. personale vor fi prelucrate in scopurile prevazute, vor fi pastrate in conditii de siguranta, nu vor fi transferate tertilor si nu vor fi transferate in strainatate.

10.9.Conform Legii nr. 677/2001, aveti urmatoarele drepturi: a) de acces la informatiile prelucrate b) de intervntie asupra acestor informatii c)de a nu fi supus unei decizii individuale bazate pe prelucrarea acestor date d) de a va adresa justitiei e) de a va opune prelucrarii acestor date si de a solicita stergerea lor, la orice moment ulterior.

10.10. Daca datele dvs. nu mai corespund (s-au modificat sau sunt eronate), precum si pentru orice alta sesizare, va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail contact@rezervateren.ro

10.11 Părţile vor depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a păstra în siguranţă confidenţialitatea şi intimitatea datelor despre Clienţi şi pentru a îi proteja de utilizarea sau eliberarea neautorizată a datelor personale ale acestora. Clubul Sportiv se obligă să respecte legislația cu privire la date şi confidenţialitate, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, ce respectă Directivele 95/46/EC şi 2002/58/EC (cu amendamente) cu privire la procesarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii.

10.12. Clubul Sportiv se obligă să folosească datele personale ale Clienţilor cu bună credinţă şi strict în scopul închirierii terenurilor de sport rezervate de aceştia şi să nu divulge aceste date terţilor, să nu le transmită în străinătate şi să le securizeze împotriva: accesului, pierderii, intervenirii asupra lor, a divulgării, a distrugerii sau a ştergerii neautorizate.Clubul Sportiv nu va conduce activitati de marketing si sau sondaje catre Clienti, fara aprobarea prealabila si expresa a acestora.

10.13.Introducerea datelor dvs. personale pe site echivaleaza cu consimtamantul dvs. expres pentru prelucrarea acestor date in scopurile si de catre persoanele mentionate. Confirmati inregistrarea dvs. pe site ca si Club sportiv, si participati la activitati de marketing (inclusiv la sondaje si abonare la newsletter) numai daca sunteti de acord cu prevederile mentionate.

Art. 11. Drepturi de Proprietate Intelectuală. Acorduri de licență.

11.1. Grupul Vertigo Online Solutions SRL este proprietarul exclusiv al Rezervateren.ro şi deţine toate Drepturile de Proprietate Intelectuală cu privire la acesta, aşa cum sunt definite la Art.1. Drepturile de Proprietate Intelectuală sunt protejate de legislaţia internaţională, comunitară şi română, în materia dreptului de autor, al bazelor de date, mărci, desene, modele şi breve de invenţie, secrete de comerţ, nume de domenii, nume comerciale etc.

11.2. Ca titular exclusiv al Drepturilor de Proprietate Intelectuală, Grupul Vertigo Online Solutions SRL are dreptul de a utiliza în mod exclusiv, de a interzice şi de a autoriza sub formă de acord de licenţă, următoarele acţiuni: utilizarea, copierea şi reproducerea integrala sau parţială, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea; distribuirea, exportul în vederea comercializării pe piaţa externă, închirierea, împrumutul, divulgarea sau comunicarea publică, direct sau indirect, prin orice mijloace, cu intenţie sau din neglijenţă, inclusiv prin punerea la dispoziţia a publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public, cu titlu gratuit sau oneros, inclusiv sub titlu de demonstraţie; realizarea de opere derivate; modificarea; traducerea; decompilarea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni - privind oricare dintre elementele imateriale ce fac obiectul Drepturilor sale de Proprietate Intelectuală.

11.3. Prin prezentul Acord de Licenta Rezervateren.ro transmite Clubului Sportiv o licenţă personală, ne-exclusivă, de utilizare a Rezervateren.ro şi nu dreptul de proprietate asupra acestuia sau asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală, în condițiile respectării Termenilor și condițiilor contractuali.

11.4. La momentul intrării în vigoare a contractului, VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL acordă Clubului Sportiv dreptul personal, ne-exclusiv, ne-sublicenţiabil şi ne-transferabil sub orice modalitate juridică (cum ar fi, fără a se limita la, închiriere, cesiune etc.) de a utiliza Rezervateren.ro conform prevederilor Termenilor și Condițiilor contractuali. Clubul Sportiv va utiliza Rezervateren.ro cu bună credinţă, strict în scopurile indicate de VERTIGO ONLINE SOLUTIONS SRL şi în condițiile specificate de acesta.

11.5. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, distribui, exporta în alte programe - integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă - conţinutul Rezervateren.ro şi nici al codului sursă al acestuia, cu excepţia copierii şi reproducerii informaţiilor primite în legătură cu rezervările efectuate şi doar în scopul ţinerii unei evidenţe proprii a acestora necesare pentru închirierea terenurilor.

11.6. Nu aveţi dreptul de a comunica public, direct sau indirect, prin orice mijloace, cu intenţie sau din neglijenţă, inclusiv prin punerea la dispoziţia a publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către terţe persoane, cu titlu gratuit sau oneros, inclusiv sub titlu de demonstraţie a informaţiilor pe care le primiţi ca urmare a accesului dvs. la Rezervateren.ro sau la conţinutul acestuia, decât dacă nu se specifică altfel în termenii contractuali.

11.7. Nu aveţi dreptul de a realiza opere derivate, de a modifica, de a traduce, decompila, modifica, adapta, aranja, şi de a face orice alte transformări (inclusiv extensii, extinderi de funcţionalitate sau proiecte complementare), precum şi de a reproduce rezultatul acestor operaţiuni - privind Rezervateren.ro şi a conţinutul său, decât dacă nu se specifică altfel în termenii contractuali.

11.8. Nu puteţi sub-licenţia, închiria, vinde sau transmite prin altă modalitate Rezervateren.ro sau conţinutul acestuia (inclusiv contul dvs. de utilizator), decât dacă nu se specifică altfel în termenii contractuali.

11.9. Nu aveţi dreptul de a primi, de a examina sau de a încerca să reconstituiţi codul sursă pentru Rezervateren.ro sau documentaţia de proiectare în legatură cu Rezervateren.ro, decât dacă nu se specifică altfel în termenii contractuali.

11.10. Fără un acord expres, în scris şi prealabil al Vertigo Online Solutions SRL şi dacă nu se specifică altfel în termenii contractuali, nu aveţi voie să vă însuşiţi sau să utilizaţi denumiri identice sau similare, logo-uri, sigle, slogane, nume comerciale (sau alte Drepturi de Proprietate Intelectuală) cu cele ale Rezervateren.ro şi/sau VERTIGO ONLINE SOLUTIONS (inclusiv pentru nume de domenii cu orice extensie), daca acestea creează o concurenţă neloială prin inducerea în eroare a publicului asupra proprietarului Rezervateren.ro sau a altor programe/lucrări compilate de către dumneavoastră sau de către terţe persoane cu acordul sau participarea dvs. Folosirea denumirilor Rezervateren.ro sau Vertigo Online Solutions se poate face fără acordul Rezervateren.ro numai pentru a mediatiza cu bună credinţă Vertigo Online Solutions sau Rezervateren.ro.

11.11. Prin prezentul Contract, Clubul Sportiv acordă Grupului Vertigo Online Solutions o licenţă ne-exclusivă şi cu titlu gratuit:

(a) de a folosi, a reproduce, a solicita reproducerea, a distribui, a comunica şi a face disponibile în orice mod şi prezentare acele elemente ale drepturilor de proprietate intelectuală ale Clubului Sportiv care sunt necesare pentru ca Rezervateren.ro să îşi poată îndeplini obligaţiile prevăzute în acest Contract, dacă nu se specifică altfel în Contract;

(b) de a folosi, a reproduce, a solicita reproducerea, a distribui şi utiliza (inclusiv de a prezenta în public, a modifica, a adapta, a comunica, a reproduce, a copia şi a face disponibile pentru public, în orice modalitate şi fără restricţii) Informaţiile Clubului Sportiv afişate de acesta, dacă nu se specifică altfel în Contract;

c) de a sublicenţia, pune la dispoziţie, dezvălui şi oferi Informaţiile Clubului Sportiv făcute disponibile de către Clubul Sportiv pe Rezervateren.ro, în scop de promovare şi publicitate, cu bună credinţă, către partenerii din mediile online sau offline (website-uri, aplicații, publicaţii tipărite, alte sisteme sau domenii web afiliate ale Rezervateren.ro sau ale terţelor părţi), dacă nu se specifică altfel în Contract.

11.12. Rezervateren.ro are dreptul (nu obligaţia) de a promova Clubul Sportiv folosind numele, siglele, logo-urile, sloganele acestuia în marketing online, inclusiv marketing prin intermediul email-ului şi/sau reclame cu plata-per-click (PPC), cuvinte cheie achiziţionate, tags, meta-tags etc. Rezervateren.ro desfăşoară campanii de marketing online pe cheltuiala proprie şi după cum doreşte, însă întotdeauna cu bună credinţă, conform contractului.

11.13. Clubul Sportiv are cunoştinţă de metodele de lucru ale motoarelor de căutare, precum adunarea de informaţii prin programe crawler şi clasificarea paginilor URL. Rezervateren.ro este de acord cu faptul că dacă Clubul Sportiv are informaţii cu privire la comportamentul unor terţi care lezează Drepturile de Proprietate Intelectuală, atunci Clubul Sportiv va notifica Rezervateren.ro cu detaliile acestui comportament, iar Rezervateren.ro va face tot posibilul, în limite rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a se asigura că partea terţă relevantă va lua măsuri pentru a remedia lezarea contractuală.

11.14. Rezervateren.ro nu va putea fi făcut în nici un caz răspunzător faţă de Clubul Sportiv pentru nici un fel de astfel de acţiuni sau omisiuni din partea oricărui terţ. Singurul remediu pentru Clubul Sportiv cu privire la astfel de servicii ale terţilor este să solicite Rezervateren.ro (care are dreptul, nu şi obligaţia) fie să întrerupă şi să se deconecteze de la astfel de servicii ale terţilor, fie să înceteze acest Contract.

Art. 12. Durata contractului. Terminarea contractului.

12.1. Contractul este valabil pe perioadă nedeterminată. Clubul Sportiv poate înceta acest Contract oricând, cu informarea prealabilă a Rezervateren.ro. Sumele plătite în avans cu titlu de abonament de către Clubul Sportiv nu se restituie, dacă nu se prevede altfel în contract.

12.2 "Clubul Sportiv" care este persoană fizică îşi poate exprima opţiunea de retragere din contract în termen de 14 zile de la primirea confirmării de încheiere a contractului de la Rezervateren.ro, caz în care sumele achitate în avans se restituie în termen de 14 zile de la ajungerea la Rezervateren.ro a opţiunii de retragere.

12.3. Rezervateren.ro poate suspenda sau înceta acest Contract, cu efect imediat, fără o notificare prealabilă, fără intervenirea vreunei instanţe şi fără obligaţia de a restitui sumele achitate în avans (acestea constituind daune-interese pentru încălcarea obligaţiilor contractuale de către Clubul Sportiv), în următoarele cazuri:

a) neîndeplinirea de către Clubul Sportiv a oricărui termen al acestui Contract (de exemplu întârzierea plăţii, faliment, nerespectarea Prețului și a Condițiilor minime, furnizare de informaţii eronate sau înşelătoare etc);

b) Clubul Sportiv nu menţine la zi Informaţiile Clubului Sportiv de pe Rezervateren.ro, rezultând în suprarezervări la Clubul Sportiv ;

c) Clubul Sportiv nu acceptă să închirieze terenul la preţul la care acesta a fost rezervat sau încasează preţuri suplimentare de la unul sau mai mulţi Clienţi;

d) Clubul Sportiv publică direct sau indirect în mediul online, preţuri ale terenurilor mai mici decât cele afişate pe Rezervateren.ro;

e) Rezervateren.ro primeşte reclamaţii legitime şi serioase de la unul sau mai mulţi clienţi care au făcut rezervări la Clubul Sportiv;

f) Procesul de comentarii ale Clienţilor cu privire la Clubul Sportiv este greşit utilizat, prin orice comportament care are ca rezultat un comentariu care apare pe Rezervateren.ro şi care nu este expresia reală a unei închirieri reale al unui Client real al Clubului Sportiv ;

g) comportament nepotrivit, ilegal sau neprofesionist orientat către Clienţi sau către personalul Rezervateren.ro;

h) orice încălcări ale acordului de licenţă asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale Rezervateren.ro;

i) orice probleme (presupuse) legate de securitate, confidenţialitate sau sănătate sau probleme în legătură cu Clubul Sportiv sau facilităţile sale (Clubul Sportiv va transmite la cererea Rezervateren.ro şi pe cheltuiala proprie orice permise, licenţe, certificate sau declaraţii emise de un expert independent, care să evidenţieze şi să susţină respectarea legislaţiei aplicabile - cu privire la securitate, confidenţialitate sau sănătate.

12.4.Rezervateren.ro poate înceta acest contract pentru alte motive decât cele prevăzute la alineatul precedent, cu o notificare prealabilă de cel puţin 30 zile, urmată de restituirea oricăror sume avansate de către Clubul Sportiv în termen de 30 zile de la încetarea contractului.

Art. 13. Răspunderea contractuală.

13.1. Pentru încălcarea prevederilor Contractului sau ale prezentelor Termeni şi condiţii generale contractuale, fiecare Parte contractantă este pusă de drept în întârziere (pentru a fi angajată răspunderea contractuală, nu este necesară o notificare prealabilă prin care să se pună în vedere acestuia să înceteze încălcarea sau să îndeplinească obligaţia respectivă) şi se obligă atât să înceteze orice acţiune care ar prejudicia cealaltă Parte sau să-şi îndeplinească obligaţia în mod corespunzător după caz, cât şi să-i plătească acesteia daune-interese acoperind orice prejudicii s-ar produce, incluzând dar nefiind limitat la abonamentul achitat în avans.

13.2. Clubul Sportiv va despăgubi complet, compensa şi menţine Rezervateren.ro (sau directorii, angajaţii, agenţii, companiile afiliate şi subcontractorii săi) nevătămat de pierderi, costuri, cheltuieli (incluzând, dar fără a se limita la, taxele şi cheltuielile rezonabile de judecată), distrugeri, pierderi, obligaţii, creanţe de orice fel, dobânzi, penalităţi şi proceduri legale plătite, suferite sau provocate de Rezervateren.ro (sau directorii, angajaţii, agenţii, companiile afiliate şi subcontractorii săi) în legătură cu:

(i) o încălcăre a acestui Contract;

(ii) toate revendicările făcute de Clienţi cu privire la Informaţii inexacte, incomplete, eronate, false, neserioase sau neactualizate, afişate de către Clubului Sportiv pe Rezervateren.ro;

(iii) toate revendicările făcute de Clienţi cu privire la sau legate de închirierea terenurilor de la Clubul Sportiv, suprarezervare, rezervări (parţial) anulate sau greşite din vina Clubului Sportiv sau suprataxări.

(iv) orice revendicări sub incidenţa Celui mai Bun Preţ, în cazul unui preț oferit în mediul Online dacă acestea nu sunt soluţionate între Client şi Clubul Sportiv la sosirea Clientului (prin plata preţului mai mic);

(v) orice revendicare a unei terţe părţi bazată pe orice (pretinsă) încălcare a Dreptului de Proprietate Intelectuală a terţei părţi de către Asigurator.

(vi) toate celelalte revendicări ale Clienţilor, care sunt în întregime sau parţial atribuibile sau pe riscul şi contul Clubului Sportiv (inclusiv a directorilor, angajaţilor, agenţilor, reprezentanţilor şi clădirilor Clubului Sportiv ) (inclusiv revendicări cu privire la serviciile oferite (lipsa acestora) sau produsele oferite de Clubul Sportiv ) sau care apar din cauza prejudiciului, fraudei, administrării proaste în mod intenţionat, neglijenţei sau încălcării contractului (inclusiv Rezervarea făcută de către Client) de către sau atribuibile Clubului Sportiv (inclusiv a directorilor, angajaţilor, agenţilor, reprezentanţilor şi clădirilor Clubului Sportiv ) cu privire la un Client sau proprietatea sa şi

(vii) toate revendicările împotriva Rezervateren.ro în legătură cu sau ca rezultat al faptului că, fie Clubul Sportiv (a) nu s-a înregistrat la autoritățile fiscale relevante, fie că (b) nu a plătit, colectat, trimis sau reţinut orice taxe, comisioane sau suprataxe aplicabile percepute sau bazate pe servicii sau alte taxe aferente în jurisdicţia relevantă.

13.3. Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altceva, obligaţia maximă a unei Părţi faţă de cealaltă împreună (toate pretenţiile în legătură cu acest Contract în termen de un an) nu trebuie să depăşească pretul pentru Planul Tarifar/Abonamentul Clubului Sportiv, cu excepţia prejudiciului cauzat de rea-credinţă (fraudă, administrarea proastă în mod intenţionat, neglijenţa totală, neaducerea la cunoştinţă în mod deliberat ori a decepţiei deliberate a Asiguratorului). Părţile sunt de acord şi recunosc că această clauză nu se va aplica la revendicările unei terţe părţi (de ex. revendicări de la Clienţi) ori răspunderi ale unei terţe părţi.

13.4. în cazul unei revendicări de la o terţă parte, Părţile vor acţiona cu bună credinţă şi vor folosi eforturi comerciale rezonabile pentru a consulta, coopera şi a se asista reciproc în apărarea şi /sau stabilirea unei asemenea revendicări, deşi Partea aflată în culpă va fi îndreptăţită să-şi însuşească şi să-şi asume revendicarea şi nici o Parte nu va face nici o declaraţie, nu va arhiva, consimţi asupra unei judecăţi ori a unui compromis sau înţelegere fără acordul scris, în prealabil, al celeilalte Părţi (care nu va fi reţinut, amânat ori condiţionat fără motive). Cu toate acestea, nimic nu interzice Părţii prejudiciate să cheme în garanţie Partea aflată în culpă pentru ca prejudiciul să fie suportat integral de către aceasta din urmă.

Art.14. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor.

14.1 Clubul Sportiv nu va putea să atribuie, transfere, împiedice vreunul dintre drepturile sale şi/sau obligaţii din acest Contract fără acordul scris al celeilalte părţi.

14.2. Vertigo Online Solutions SRL va puteaatribui, transfera, împiedica unul dintre drepturile şi/sau obligaţiile sale din acest Contract (în întregime ori în parte si la orice moment,fără acordul scris, în prealabil, al Clubului Sportiv. Orice delegare sau transfer din partea Clubului Sportiv nu va scuti Clubul Sportiv de obligaţiile cuprinse în acest Contract.

Art.15. Comunicări. Notificări.

15.1. Toate notificările şi comunicările trebuie făcute în limba română, în scris şi trimise pe fax, e-mail sau prin poştă cu confirmare de primire, la adresele indicate în Contract sau comunicate ulterior, cu condiţia de a putea proba conţinutul acestora.

15.2. Sistemele, registrele, evidenţele Rezervateren.ro, e-mailurile, faxurile, scrisorile cofirmate de primire vor fi considerate dovezi decisive pentru existenţa şi primirea de către Clubul Sportiv a rezervărilor făcute de Clienţi, cu excepţia cazului în care Clubul Sportiv poate furniza contra-dovezi rezonabile şi credibile.

15.3. Comunicările făcute prin e-mail după ora 17.00 se consideră a fi primite în următoarea zi lucrătoare.

Art.16. Semnarea şi intrarea în vigoare a contractului. Opţiunea de retragere.

16.1. Clubul Sportiv încheie contractul prin finalizarea înregistrării sale pe Rezervateren.ro. Contractul nu are nevoie de semnătură olografă sau ştampilă pentru a fi valabil, cu excepţia art. 16.5.

16.2. înregistrându-se pe Rezervateren.ro ca şi Club Sportiv, acesta atestă că a primit, a citit şi este de acord cu planul tarifar ales şi cu Termenii şi condiţiile generale contractuale .

16.3. Contractul, precum şi Termenii şi condiţiile generale contractuale aplicabile acestuia vor fi stocate electronic de către Rezervateren.ro şi vor putea fi accesate şi descărcate oricând de către Clubul Sportiv în contul său de utilizator.

16.4. Clubul Sportiv persoană fizică ("Consumatorul") beneficiază de o perioadă de 14 zile (calculată de la data finalizării înregistrării ca şi Club sportiv), pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta niciun cost.

16.5. în cazul în care Clubul Sportiv este persoană fizică, Contractul împreună cu Termenii şi condiţiile generale contractuale intră în vigoare şi devin efective numai după confirmarea în scris a acceptării de către persoana fizică (contractul va fi semnat olograf de persoana fizică şi se poate trimite către Rezervateren.ro scanat pe e-mail sau prin fax în termen de cel mult 14 zile de la finalizarea înregistrării - copia trimisă va avea acceaşi valoare ca şi originalul). Neconformarea cu această prevedere echivalează cu exprimarea opţiunii de retragere a persoanei fizice, închiderea imediată a contului de utilizator şi restituirea oricăror sume achitate în avans.

16.6. Rezervateren.ro are dreptul să permită accesul la contul de utilizator al Clubului Sportiv cu sau fără restricţii până la confirmarea contractului, precum şi dreptul (nu obligaţia) de a oferi o perioadă de probă ("Demo") pentru care nu se achită tarif.

16.7. Contractul intră în vigoare numai după confirmarea încheierii sale de către Rezervateren.ro, trimisă Clubului Sportiv fie pe suport hârtie, e-mail sau prin fax.

Art.17. Obligatiile si drepturile partilor.

Pe langa prevederile Art. 5 si toate celelalte prevederi ale prezentului contract, se vor respecta si urmatoarele:

17.1. Clubul Sportiv are urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca pretul Planului Tarifar/Abonamentului, in termenii si conditiile prezentului contract

b) sa respecte si sa onoreze toate rezervarile clientilor facute pe site-ul rezervateren.ro, in conditiile selectate de catre acestia: pret, durata, data, tip teren, suprafata teren

c) sa ofere cel mai mic/bun pret pentru inchirierea terenurilor sale din oferta sa de preturi

d) sa actualizeze zilnic sau ori de cate ori exista o modificare a urmatoarelor informatii: disponibilitatea terenurilor, pretul pe ora/zi/teren, conditiile de joc, suprafetele terenurilor si orice alte informatii care pot afecta rezervarile clientilor.

e) sa nu foloseasca site-ul rezervateren.ro sub nicio formă şi în nicio circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către niciunul (niciuna) din următoarele:

- Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen;

- Ameninţări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;

- Orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;

- Colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;

- orice materiale menite a încălca drepturile unor terţe persoane;


17.2. Clubul Sportiv are urmatorele drepturi:

a) sa solicite facturile corespunzatoare platilor efectuate,

b) sa solicite livrarea serviciilor, in conditiile respectarii de catre Clubul Sportiv a termenilor si conditiilor de plata

c) sa reclame orice indisponibilitate a site-ului rezervateren.ro prin email sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire


17.3. Vertigo Online Solutions SRL are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure functionarea in parametri optimi a site-ului rezervateren.ro

b) sa asigure livrarea serviciilor din Planul Tarifar/Abonamentul selectat de Clubul Sportiv, in conditiile efectuarii platii integrale de catre acesta

c) sa ia toate masurile rezonabile pentru remedierea indisponibilitatii site-ului rezervateren.ro


17.4. Vertigo Online Solutions SRL are urmatoarele drepturi:

a) sa solicite plata Planului tarifar/Abonamentului, in termenii si conditiile prezentului contract

b) sa ia orice masura considerata de Vertigo Online Solutions SRL necesara pentru a minimiza efectele generate de incalcarea contractului

c) sa suspende serviciile Clubului Sportiv, in conditiile de la art. 12.3 din prezentul contract

d) de a factura si solicita plata pe timpul perioadelor de suspendare a serviciilor


Art.18. Clauze finale.

18.1. Părţile îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini obligaţiile una faţă de cealaltă cu bună credinţă.

18.2. Dacă orice clauză a acestui Contract este sau devine nevalabilă sau neobligatorie, Părţile vor rămâne legate de toate celelalte clauze ale acestui contract. în acest caz, clauzele nevalabile sau neobligatorii vor fi înlocuite cu clauze care sunt valide şi obligatorii, date fiind conţinutul şi scopul acestui Contract.

18.3. Acest Acord a fost redactat în limba română şi poate fi tradus în orice altă limbă, caz în care va prevala versiunea în limba română.

18.4. Cu excepţia situaţiilor în care se specifică altfel în acest Contract, acesta va fi guvernat exclusiv și interpretat în conformitate cu legile din România. Cu excepţia situaţiilor în care se specifică altfel în acest Contract, orice dispută care se ridică sau care este în legătură cu acest Contract se va supune exclusiv şi se va afla sub incidenţa instanţelor competente din România.

18.5. Prezentele Termeni şi condiţii generale contractuale fac parte integrantă din contract.

18.6. Prezentele Termeni şi condiţii contractuale pot suferi modificări, caz în care Clubul Sportiv va fi înştiinţat cu privire la acest lucru şi i se va oferi posibilitatea fie de a) a accepta modificarea, fie de b) a refuza modificarea, contractul urmând a înceta fără alte formalităţi la expirarea planului tarifar ales pentru care s-a achitat abonamentul.